زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت 10:30    تعداد بازدید: 50707    کد مطلب: 2473

اداره کل استان خوزستان


پیش شماره استان (کد 061)می باشد.

 

ردیف واحد شماره تماس ردیف واحد شماره تماس
1 مدیریت 33721314 19 کارشناسان خدمات 33341087
2 نمابر مدیریت  33721316 20 رئیس مالی 33341092
3 معاون اداری و مالی 33341232 21 کارشناسان مالی 33341097
4 معاون بیمه ای 33341215 22 نظارت و ارزشیابی 33341143
5 رئیس حقوقی 33340813 23 اقتصاد و بیمه 33341149
6 کارشناسان حقوقی 33340805 24 بازرسی کارگاهها 33341152
7 بودجه واعتبارات 33340842 25 رئیس درآمد 33341162
8 اجرائیات 33340868 26 کارشناسان درآمد  33341164
9 اجرائیات 33340887 27 بسیج 33341171
10 مشاوره  33340950 28 آموزش 33341205
11 رئیس حراست 33340974 29 فناوری اطلاعات 33340240
12 کارشناسان حراست 33340977 30 آمار 33340736
13 بازرسی مدیرعامل 33340986 31 نمابر 33340705
14 مستمریها 33340992 32 نمابر 33340709
15 نامنویسی 33340995 33 تلفن خانه 33721330
16 روابط عمومی 33341019 34 تلفن خانه 33721331
17 بیمه شدگان 33341024 35 تلفن خانه 33721332
18 کارشناسان کارگزینی 33341139      

مشاهده سایت اداره کل استان خوزستان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha