زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 11:41 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:11    تعداد بازدید: 21827    کد مطلب: 2469

اداره کل استان سیستان و بلوچستان


پیش شماره استان 054 می باشد .

 

اداره کل استان

زاهدان، بلوار شهید مطهری، خیابان جهاد سازندگی، کدپستی 9815617613

تلفن مستقیم ............................................. 33233994

نمابر ............................................................. 33226135

معاون بیمه­ ای ............................................. 33229840

معاون اداری و مالی ...................................... 33212947

روابط عمومی ............................................... 33215747

درآمد ............................................................ 33231562

بیمه­ شدگان .................................................. 33231077

مستمریها ................................................... 33253283

نامنویسی .................................................... 33253282

حسابداری ..................................................... 33231977

اداری ............................................................ 33237931

فرابری­ داده ­ها ................................................ 33232635

بازرسی ........................................................ 33237636

اجراییات ...................................................... 33215747

بانک رفاه ...................................................... 33260552

تلفنخانه ............ 33235000، 33253281، 33222584

 

شعبه یک زاهدان

زاهدان،خیابان­آزادی،روبروی­پارک‌شهر،کدپستی9813685316

تلفن مستقیم ................................................ 33219624

نمابر .............................................................. 33219625

معاون بیمه­ ای ............................................ 33263459

معاون اداری و مالی ..................................... 33263492

درآمد ........................................................... 33263302

نمابر استحقاق درمان ................................... 33263495

حسابداری .................................................... 33263493

فرابری­ داده ها .................................................. 33219626

اجراییات ..................................................... 33263494

مشاوره ....................................................... 33263496

تلفنخانه .......................... 1-33263490، 8-33219627

 

شعبه دو زاهدان

زاهدان، خیابان شهید طباطبائی، روبروی نیروگاه برق سابق، کد پستی 9818634139                                                        

تلفن مستقیم ............................................... 33500046

نمابر ............................................................ 33500044

روابط عمومی، اداری ..................................... 33504183

درآمد ........................................................... 33504186

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................ 33504187

نامنویسی .................................................... 33504185

حسابداری ..................................................... 33500048

فرابری­ داده ­ها ................................................. 33500045

بازرسی .......................................................... 33500049

اجراییات ...................................................... 33504184

بانک رفاه ........................................................ 33508111

شعبه اقماری طلاب و روحانیون ........................ 33220919

خیابان کفعمی، روبروی هتل کویر، دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت، کدپستی 98136333386

 

 

شعبه سه زاهدان

زاهدان، زیباشهر، خیابان ویلا، حد فاصل خیابان رضوان و البرز، کدپستی 9817937379

تلفن مستقیم .............................................. 33288702

نمابر ............................................................ 33289702

درآمد، بازرسی، اجراییات .............................. 33288703

بیمه­ شدگان، مستمریها، نامنویسی ............... 33289703

اداری، حسابداری ............................................ 33289701

فرابری­ داده­ ها ............................................... 33288705

بانک رفاه .................................................... 33288706

 

شعبه خاش

خاش، خیابان سرباز، جنب مدرسه غیر انتفاعی، کد پستی 9891819996

تلفن مستقیم ............................................. 33727945

نمابر .......................................................... 33723830

درآمد ........................................................ 33728733

بیمه­ شدگان، مستمریها .............................. 33728734

نامنویسی ................................................... 33727943

نمابر استحقاق درمان .................................. 33723830

حسابداری ................................................... 33728735

اداری ........................................................... 33723769

فرابری­ داده ­ها ............................................... 33727946

بازرسی ........................................................ 33727946

اجراییات ...................................................... 33720137

تلفنخانه   .................................................... 33723770

 

 

شعبه زابل

زابل،خیابان­فردوسی،نبش­فردوسی35،کدپستی9861635943

تلفن مستقیم ................................................. 32222529

نمابر ............................................................ 32223033

معاون بیمه ­ای ............................................. 32234815

فرابری­ داده ­ها .................................................. 32223032

بانک رفاه ..................................................... 32231383

تلفنخانه ......... 1-32223030، 32233930، 2-32230191

شعبه اقماری هیرمند ..................................... 32623223

بلوار آزادی، روبروی گروهان مرزی، بخشداری مرکزی هیرمند، کدپستی 9851616857

شعبه اقماری هامون .................................... 32632642

بلوار شهید میرحسینی، میرحسینی 5، پلاک 17، کدپستی 9861654439

 

شعبه چابهار

چابهار، بلوار قدس، کدپستی 9971663467        

تلفن مستقیم .............................................. 35332225

نمابر ........................................................... 35332325

معاون بیمه­ ای ............................................. 35330812

درآمد ............................................................. 35331120

بیمه­ شدگان ................................................... 35331107

مستمریها، نامنویسی ................................... 35331470

حسابداری ..................................................... 35333090

اداری ............................................................ 35332226

فرابری­ داده ­ها .................................................. 35331109

بازرسی ............................................................ 35331110

اجراییات ..................................................... 35333097

بانک رفاه .................................................... 35332718

تلفنخانه ....................................................... 35332226

 

شعبه سراوان

سراوان، بلوار معلم، جنب ترمینال مسافربری، کدپستی 9951663115

تلفن مستقیم ............................................... 37623710

نمابر ........................................................... 37624680

روابط عمومی ............................................... 37623208

درآمد ............................................................ 37630051

بیمه­ شدگان، مستمریها، نامنویسی .............. 37633208

نمابر استحقاق درمان ................................... 37624680

حسابداری ..................................................... 37625055

اداری ............................................................ 37624605

فرابری­ داده ­ها ................................................ 37626698

بازرسی، اجراییات ........................................ 37642378

بانک رفاه .................................................... 37623045

شعبه اقماری سوران ..................................... 37772900

بلوار معلم، بعد از میدان شهید میرمرادزهی، مستقر در شهرداری، کدپستی 9961918877

شعبه اقماری مهرستان ............................... 37723254

خیابان طالقانی، روبروی آتش نشانی، مستقر در ساختمان جهاد کشاورزی،
کدپستی 9966135566

 

شعبه کنارک

کنارک، خیابان خاتم الانبیاء(ص)، نبش خیابان صیاد غربی، کدپستی 9981649863

تلفن مستقیم .............................................. 35382718

نمابر .......................................................... 35383985

درآمد ......................................................... 35384057

نامنویسی ................................................... 35384056

حسابداری، اداری ........................................... 35384042

فرابری­ داده ­ها ............................................... 35383986

بانک رفاه .................................................... 35382666

 

شعبه میرجاوه

میرجاوه، خیابان انقلاب، جنب بانک کشاورزی، کدپستی 9841813161

تلفن مستقیم .............................................. 33582541

نمابر .......................................................... 33582535

درآمد، نامنویسی ......................................... 33582429

 

شعبه نیکشهر

نیکشهر، بلوار آزادی، جنب شهرداری ، کدپستی9991647891

تلفن مستقیم ................................................ 35232060

نمابر ............................................................ 35232063

اداری .......................................................... 352232064

درآمد، بازرسی، اجراییات ................................ 35232066

بیمه­ شدگان، مستمریها نامنویسی ................. 35232062

حسابداری ..................................................... 35232067

فرابری­ داده ­ها .................................................. 35232050

شعبه اقماری لاشار ........................................ 37122655

بلوارمعلم، روبروی ثبت احوال، ساختمان شهرداری، کدپستی 9943113137

شعبه اقماری قصرقند ................................... 35243104

خیابان امام خمینی(ره)، میدان قدس، بخشداری قدیم، کدپستی 9996199999

شعبه اقماری فنوج ........................................ 37182223

بلوار شهرداری، ساختمان شهرداری، کدپستی 9946135969

 

 

شعبه ایرانشهر

ایرانشهر، خیابان نور، مقابل پارک شهداء، کدپستی 9913753451

تلفن مستقیم ............................................... 37222264

نمابر ............................................................. 37226995

درآمد ........................................................... 37231360

نمابر استحقاق درمان .................................... 37226995

حسابداری ...................................................... 37226993

اداری ............................................................ 37232671

فرابری­ داده ­ها ................................................. 37231362

اجراییات ...................................................... 37231358

بانک رفاه ...................................................... 37231955

کارگزاری 136 ............................................... 37223849

خیابان نور جنوبی، بعد از داروخانه پاستور، بعد از نور 36

تلفنخانه   ................................. 37231359، 37222410

37226994، 37232670

 

شعبه راسک

راسک، خیابان معلم، روبروی جهاد کشاورزی، کدپستی 9936113556

تلفن مستقیم ............................................... 37142996

نمابر ............................................................. 37142993

درآمد .......................................................... 37143305

بیمه­ شدگان، مستمریها، نامنویسی ................. 37142006

نمابر استحقاق درمان .................................... 37142993

حسابداری، اداری، فرابری­ داده­ ها ...................... 37143048

بازرسی، اجراییات .......................................... 37143305

 

شعبه زهک

زهک، بلوار بهمن، مجتمع اداری تأمین‌ اجتماعی، کد پستی 9871613569

تلفن مستقیم .................................................. 32615091

نمابر ............................................................... 32615092

روابط عمومی ................................................. 32615093

درآمد ............................................................ 32615094

بیمه­ شدگان، مستمریها، نامنویسی ................. 32615094

نمابر استحقاق درمان ...................................... 32615092

حسابداری، اداری ............................................. 32615093

فرابری­ داده ­ها .................................................. 32615095

بازرسی، اجراییات ............................................ 32615094

 

 

شعبه هیرمند

تلفن مستقیم  ...............................................32623223

نمابر  ...........................................................32623123

مشاهده سایت اداره کل استان سیستان و بلوچستان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha