زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 11:09 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:43    تعداد بازدید: 6841    کد مطلب: 2422

اداره کل استان کهکیلویه و بویراحمد


پیش شماره استان کد (074) میباشد.

اداره کل استان
یاسوج، خیابان معلم، جنب هلال احمر، کدپستی 7591739155      
تلفن مستقیم ............................................. 33338226
نمابر .......................................................... 33338224
معاون بیمه ای ........................................... 33338239
روابط عمومی، نامنویسی .............................. 33340164
درآمد .......................................................... 33340168
بیمه شدگان .................................................. 33340170
مستمریها .................................................... 33340167
حسابداری .................................................... 33338230
اداری ............................................................ 33340163
فرابری داده ها ................................................ 33338231
بازرسی، اجراییات ......................................... 33346259
مشاوره ....................................................... 33338223
تلفنخانه ................................................. 4-33338232

شعبه یاسوج
یاسوج، خیابان معلم، نبش خیابان سردار جنگل جنوبی، کدپستی 75917093576       
تلفن مستقیم ................................................. 33221107
نمابر ............................................................. 33222718
معاون بیمه ای ................................................ 33221106
درآمد، باجه دریافت ....................................... 33231460
بیمه شدگان .................................................. 33340170
مستمریها ..................................................... 33231499
نامنویسی ...................................................... 33222717
نمابر استحقاق درمان .................................... 33222718
حسابداری ....................................................... 33224102
اداری ............................................................ 33231496
فرابری داده ها .................................................. 33220098
بازرسی .......................................................... 33231492
اجراییات ....................................................... 33231471
کارگزاری 95 ................................................. 33223958
یاسوج، خیابان معلم، کوچه دانش آموز، پلاک 28
اقماری مصلی امام خمینی(ره) ........................ 33233027
اقماری اکبرآباد، کارخانه قند ........................... 33321250
اقماری بلهزار و مادوان ................................... 33310197
اقماری مارگون ........................................ 7-32363816
تلفنخانه  ............................... 33221503، 2-33228511

شعبه گچساران
گچساران، مجتمع ادارات، جنب کمیته امداد امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ............................................... 32333292
نمابر .............................................................. 32332610
معاون بیمه ای ............................................. 32334512
درآمد ........................................................... 32332609
بیمه شدگان ................................................. 32334972
مستمریها .................................................... 32334971
نامنویسی ................................................... 32334973
حسابداری .................................................... 32333530
اداری ............................................................ 32334150
فرابری داده ها .................................................. 32332611
بازرسی، اجراییات .......................................... 32332304
باجه دریافت .................................................. 32332609
بانک رفاه ......................................................... 32221311
شعبه اقماری ............................................. 2-32225361
تلفنخانه   ................................................. 3-32332301

شعبه دهدشت
دهدشت، خیابان شهید مدرس، کدپستی 7571753153
تلفن مستقیم ................................................ 32265005
نمابر ............................................................ 32263665
درآمد ............................................................ 32260940
نامنویسی ..................................................... 32268257
حسابداری ...................................................... 32265008
فرابری داده ها ................................................... 32271206
اجراییات ....................................................... 32268257
اقماری غیردائم چرام ...................................... 32261723
اقماری غیردائم لنده ............................... 7-32464466
تلفنخانه .................................... 32262415، 32263296

شعبه سی سخت
سی سخت، بلوار شهید بهشتی
تلفن مستقیم .............................................. 33442908
نمابر .......................................................... 33442836
حسابداری ..................................................... 33444216
فرابری داده ها ............................................... 33443662
بازرسی، اجراییات ........................................ 33444672
بانک رفاه ............................ 33442562، 33443862
تلفنخانه .............................................. 70-33443769
شعبه باشت
باشت، خیابان شفا
تلفن مستقیم ................................................. 32622005
نمابر ................................................................ 32620120
درآمد ............................................................. 32623102
بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی ................. 32620146
حسابداری ....................................................... 32620145
اداری .............................................................. 32622004
فرابری داده ها .................................................. 32620147
نمابر استحقاق درمان، بازرسی ......................... 32620146
اجراییات، باجه دریافت ................................... 32623103
بانک رفاه ....................................................... 32622513

شعبه لیکک
شهرستان بهمئی، شهر لیکک، خیابان امام خمینی(ره)، مجتمع ادارات، کدپستی 7575154176
تلفن مستقیم ............................................... 32824153
نمابر ............................................................ 32824153
درآمد، نامنویسی، بازرسی، مالی .................... 32824238
فرابری داده ها ................................................ 32824237

شعبه پاتاوه
پاتاوه، مجتمع اداری جهاد کشاورزی
تلفن مستقیم .............................................. 33452617
نمابر ............................................................ 33452617
نامنویسی، درآمد، بیمه¬شدگان ..................... 33452623
اداری ............................................................ 33452620

مشاهده سایت اداره کل استان کهکیلویه و بویراحمد


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha