زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 11:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:54    تعداد بازدید: 27656    کد مطلب: 2420

اداره کل استان گیلان


پیش شماره استان  013 می باشد

 

اداره کل استان

رشت، خیابان گلسار، نبش کوچه 89

تلفن مستقیم .................................................  33113187

نمابر ............................................................. 33117982

معاون بیمه­ ای ................................................ 33119161

معاون اداری و مالی ......................................... 33126178

روابط عمومی ................................................. 33113210

درآمد، بازرسی ................................................ 33119160

بیمه­ شدگان .................................................... 33119162

مستمریها ....................................................... 33125867

نامنویسی ...................................................... 33117891

حسابداری ..................................................... 33127612

اداری ............................................................ 33117141

فرابری ­داده ­ها ................................................ 33116001

اجراییات ....................................................... 33126180

مشاوره ......................................................... 33119664

تلفنخانه  .................................... 33116813، 33113186

 

شعبه یک رشت

رشت، سبزه میدان، عمارت میرزا کوچک، کدپستی 4154614444

تلفن مستقیم ...................................................  33227084

نمابر ............................................................... 33231044

معاون بیمه ­ای .................................................. 33224890

معاون اداری و مالی ........................................... 33241224

درآمد .............................................................. 33243124

بیمه­ شدگان ...................................................... 33243123

مستمریها ......................................................... 33242358

نامنویسی ........................................................ 33238888

نمابر استحقاقی درمان ..................................... 332243122

حسابداری ....................................................... 33221860

اداری ............................................................. 33226518

فرابری­ داده ­ها ................................................. 33243125

بازرسی .......................................................... 33234466

اجراییات ........................................................ 33226380

باجه دریافت ................................................... 33233637

بانک رفاه ........................................................ 33223294

مشاوره .......................................................... 33246565

کارگزاری 13 ................................................... 33253651

رشت، خیابان طالقانی، سه راه معلم، مقابل بلوار معلم

تلفنخانه  ..................................... 33231034، 33222049

 

شعبه دو رشت (شهید ربانی)

رشت، امام­خمینی(ره)، روبروی هتل پردیس، کدپستی 4188795931

تلفن مستقیم ....................................................... 33339233

نمابر .................................................................. 33324972

معاون بیمه ­ای ..................................................... 33343885

معاون اداری و مالی .............................................. 33343882

درآمد ................................................................. 33327698

بیمه­ شدگان ......................................................... 33345965

مستمریها ............................................................ 33344458

نامنویسی ........................................................... 33321509

حسابداری ........................................................... 33344457

اداری ................................................................. 33344456

فرابری­ داده ­ها ..................................................... 33338185

بازرسی .............................................................. 33338184

اجراییات ............................................................ 33328041

باجه دریافت ....................................................... 33343886

بانک رفاه ............................................................ 33339876

مشاوره .............................................................. 33320026

کارگزاری 61 ....................................................... 33338543

رشت، میدان فرهنگ، روبروی کلینیک تامین شماره 1 ، داخل کوچه بن بست

تلفنخانه ......................................................... 2-33339230

 

شعبه سه رشت 

ریاست.................................................... 33342012

اجرائیات................................................. 33342013

نمابر....................................................... 33342011

فنی مستمریها........................................... 33342016

اموراداری................................................. 33342023

نامنویسی وحسابهای انفرادی......................... 33342014

امورمالی................................................... 33342018

فنی بیمه شدگان........................................ 33342028

درآمد...................................................... 33342025

فن آوری اطلاعات..................................... 33342017

بازرسی................................................. 33342026

تلفنخانه................................................. 33342029

 

شعبه شهر صنعتی رشت

شهر صنعتی رشت، ورودی اول، خیابان ابن‌سینا    

تلفن مستقیم ............................................. 33883062

نمابر .......................................................... 33882776

درآمد ........................................................... 33884161

بیمه­ شدگان ................................................ 33884028

مستمریها ................................................... 33884163

نامنویسی .................................................... 33884029

حسابداری ..................................................... 33884162

اداری ............................................................ 33884100

فرابری­ داده ­ها ............................................... 33882674

بازرسی ........................................................ 33882258

اجراییات .................................................... 33883759

باجه دریافت ............................................... 33883063

بانک رفاه ............................. 33883204-33883202

 

شعبه رضوانشهر

رضوان‌شهر، میدان بعثت

تلفن مستقیم ................................................  44626011

نمابر ............................................................ 44622523

درآمد ........................................................... 44625226

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................ 44625426

نامنویسی .................................................... 44625326

حسابداری ....................................................... 44625126

اداری ............................................................. 44622402

فرابری­ داده­ ها ................................................. 44622499

بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ...................... 44625226

بانک رفاه ..................................................... 44624030

 

شعبه منجیل

منجیل، خیابان امام خمینی(ره)، میدان تکاوران دریایی، کدپستی 44518-5337

تلفن مستقیم ............................................. 34645254

نمابر .......................................................... 34642363

درآمد .......................................................... 34646955

بیمه­ شدگان .................................................. 34641606

مستمریها .................................................... 34646631

نامنویسی ................................................... 34645253

نامبر استحقاق درمان ................................... 34642085

حسابداری ................................................... 34644948

اداری ........................................................... 34646632

فرابری­ داده­ ها ................................................. 34644411

بازرسی، اجراییات ......................................... 34644949

باجه دریافت ................................................ 34646955

بانک رفاه .................................................. 34643888

اقماری رستم آباد ....................................... 34672847

اقماری رودبار ............................................... 34625449

 

شعبه فومن

فومن، خیابان دکتر چمران، روبروی پارک فومن، کدپستی 43517-45349              

تلفن مستقیم .............................................. 34723400

نمابر ........................................................... 34735026

درآمد ......................................................... 34733064

بیمه­ شدگان ................................................ 34730034

مستمریها ................................................... 34730035

نامنویسی ................................................... 34735032

حسابداری ................................................... 34733063

اداری ............................................................ 34724024

فرابری ­داده ­ها ................................................ 34730027

بازرسی ........................................................ 34733065

اجراییات ...................................................... 34722896

باجه دریافت ............................................... 34733064

بانک رفاه ..................................................... 34739214

 

شعبه لاهیجان

لاهیجان، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان بهشت

تلفن ......................................................... 42223004

نمابر ......................................................... 42223004

شعبه لنگرود

لنگرود، خیابان حافظ، جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، کدپستی 49693-44816

تلفن مستقیم ................................................ 42529060

نمابر .............................................................. 42529050

معاون اداری و مالی .................................... 42535588

درآمد ............................................................. 42525200

بیمه­ شدگان ................................................... 42552415

مستمریها ................................................... 42545588

نامنویسی، حسابداری ................................... 42535577

اداری .............................................................. 42551907

فرابری­ داده­ ها .................................................. 42525700

بازرسی ............................................................ 42550160

اجراییات ........................................................ 42535113

بانک رفاه ..................................................... 42549494

تلفنخانه ....................................................... 42524446

 

شعبه بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان تکاوران، جنب دادگستری انزلی، کدپستی 99388-43146

تلفن مستقیم ............................................... 44512055

نمابر ............................................................. 44512056

معاون ........................................................... 44510132

روابط عمومی ................................................ 44512086

درآمد ............................................................. 44510131

بیمه­ شدگان .................................................... 44510142

مستمریها ..................................................... 44510725

نامنویسی ...................................................... 44510143

نامبر استحقاق درمان .................................... 44510248

حسابداری ....................................................... 44510140

اداری ............................................................... 44510141

فرابری­ داده­ ها .................................................. 44510133

بازرسی ........................................................... 44510149

اجراییات ......................................................... 44510130

باجه دریافت ................................................. 44510233

بانک رفاه ..................................................... 44541940

اقماری منطقه آزاد انزلی .............................. 44450068

کارگزاری 14 ................................................. 44515337

انزلی، میان پشته، خیابان تکاوران، جنب دفتر اسناد رسمی 99، طبقه اول

تلفنخانه .................................................... 9-44512057

 

شعبه آستانه اشرفیه

میدان جمهوری اسلامی، بلوار دکتر معین، کوچه شهید حسن جوانمرد، کدپستی 68151-44418

تلفن مستقیم ................................................. 42122044

نمابر .............................................................  42130781

درآمد .............................................................. 42131165

بیمه­ شدگان ................................................... 42127044

مستمریها ....................................................... 42128020

نامنویسی ........................................................ 42131162

حسابداری ........................................................ 42124199

اداری ............................................................... 42131163

فرابری­ داده ­ها .................................................. 42130780

بازرسی ............................................................ 42122145

اجراییات ....................................................... 42130988

باجه دریافت .................................................... 42131165

بانک رفاه ........................................................ 42126260

 

شعبه بندر آستارا

آستارا، خیابان فارابی، بلوار جمهوری، جنب دادگستری، کدپستی 67398-43918

تلفن مستقیم ................................................ 44811032

نمابر ........................................................... 44827460

درآمد ............................................................ 44810721

بیمه­ شدگان، مستمریها ............................... 44814393

نامنویسی .................................................... 44814398

حسابداری ....................................................... 44811030

اداری .............................................................. 44813151

فرابری­ داده ­ها ................................................ 44827461

بازرسی ............................................................ 44811031

اجراییات، باجه دریافت ................................... 44810722

 

 

شعبه لوشان

لوشان، ابتدای­خیابان­امام­خمینی(ره)، کدپستی4453151318     

تلفن مستقیم ............................................... 34601771

نمابر .............................................................. 34601155

روابط عمومی ............................................... 34602397

درآمد، اجراییات ............................................ 34601772

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................ 34601677

نامنویسی ....................................................... 34602100

نمابر استحقاق درمان ................................... 34602397

حسابداری ...................................................... 34601770

اداری ............................................................ 34602397

فرابری ­داده ­ها ................................................ 34604640

بازرسی ......................................................... 34604630

مشاوره ........................................................ 34601677

تلفنخانه  ........................................................ 34602218

 

شعبه چابکسر

چابکسر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک ملی، کدپستی 35183-44871

تلفن مستقیم ............................................... 42663662

نمابر ............................................................. 42663661

روابط عمومی، اداری ...................................... 42664751

درآمد .......................................................... 42662885

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................. 42664661

نامنویسی ...................................................... 42662719

حسابداری ...................................................... 42664419

فرابری­ داده­ ها ................................................. 42664662

بازرسی ......................................................... 42664663

اجراییات، باجه دریافت ................................. 42662885

بانک رفاه ..................................................... 42664750

 

شعبه بندر کیاشهر

بندرکیاشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب اداره آموزش و پرورش، کدپستی 4447157433

تلفن مستقیم ............................................... 42822393

نمابر ............................................................ 42826360

روابط عمومی ............................................... 42825077

درآمد ........................................................... 42826466

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................ 42827771

نامنویسی ...................................................... 42822950

حسابداری ..................................................... 42826440

فرابری­ داده­ ها ................................................ 42825077

بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ..................... 42826466

تلفنخانه ....................................................... 42826440

 

شعبه اسالم

تالش، اسالم (خلیف آباد)، میدان امام خمینی(ره)، کدپستی 4389119358

تلفن مستقیم ................................................ 44263116

نمابر .............................................................. 44263116

درآمد ............................................................ 44263106

بیمه­شدگان، مستمریها ................................. 44263105

نامنویسی ..................................................... 44261557

نامبر استحقاق درمان ..................................... 44263116

حسابداری ..................................................... 44261557

اداری ............................................................ 44261558

فرابری­ داده ­ها ................................................. 44268107

بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ....................... 44263106

تلفنخانه ....................................................... 44261558

 

شعبه رودسر

رودسر، بلوار ولیعصر(عج)، جنب حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع)، کدپستی 4481877919

تلفن مستقیم ................................................ 42631341

نمابر ............................................................. 42631340

درآمد .......................................................... 42631344

بیمه­ شدگان ................................................. 42632746

مستمریها .................................................... 42634258

نامنویسی ..................................................... 42631342

حسابداری ..................................................... 42631343

اداری ............................................................ 42631347

فرابری­ داده­ ها ................................................. 42631345

بازرسی ......................................................... 42631344

اجراییات ...................................................... 42632745

اقماری رحیم آباد .......................................  42775870

 

شعبه املش

املش، بلوار آزادگان، جنب دادگستری

تلفن مستقیم ............................................... 42720555

نمابر ............................................................ 42724820

درآمد، اجراییات، باجه دریافت ....................... 42727028

بیمه­ شدگان، مستمریها .................................. 42720702

نامنویسی ..................................................... 42727027

حسابداری ...................................................... 42720556

اداری ............................................................ 42724809

فرابری­ داده ها ............................................... 42723337

بازرسی ............................................................ 42720701

بانک رفاه ...................................................... 42720414

 

شعبه تالش

تالش، خیابان شهرداری، تقاطع خیابان دکتر مفتح، کدپستی 63834-43716

تلفن مستقیم ............................................... 44226390

نمابر ............................................................. 44226390

روابط عمومی ............................................... 44224407

درآمد، اجراییات، باجه دریافت ...................... 44224408

بیمه­ شدگان .................................................. 44224406

مستمریها ...................................................... 44223022

نامنویسی ..................................................... 44228005

حسابداری ...................................................... 44228004

اداری ............................................................ 44224407

فرابری­ داده­ ها ................................................ 44223850

بازرسی .......................................................... 44221567

بانک رفاه ................................................ 7-44238906

شعبه اقماری لیسار ..................................... 44288399

 

شعبه خمام و خشکبیجار

کیلومتر 15 جاده رشت، انزلی (خواچکین)، روبروی رستوران عاشوری، کدپستی 43419-88595

تلفن مستقیم ............................................. 34425464

نمابر ............................................................ 34424410

روابط عمومی ................................................ 34420224

درآمد، باجه دریافت ....................................... 34420223

بیمه­ شدگان ................................................ 34426978

مستمریها ..................................................... 34429230

نامنویسی ...................................................... 34428011

نمابر استحقاق درمان .................................... 34424410

حسابداری ................................................... 34428355

اداری، فرابری­ داده ­ها ........................................ 34420224

بازرسی ........................................................ 34426977

بانک رفاه ..................................................... 34428810

اقماری خشکبیجار .......................................... 34464151

تلفنخانه ........................................................ 34424910

 

شعبه شفت

شفت، خیابان 17شهریور، کدپستی 4354114636 

تلفن مستقیم ........................................... 34784857

نمابر ........................................................... 34786240

درآمد ........................................................... 34786114

بیمه­ شدگان ................................................ 34786238

نامنویسی ................................................... 34786239

حسابداری ................................................... 34782344

اداری ........................................................... 34782985

فرابری­ داده ­ها ............................................... 34783971

 

شعبه صومعه سرا

صومعه سرا، خیابان برشنورد، خیابان جمهوری، جنب بانک تجارت، کدپستی 4361734178

تلفن مستقیم .............................................. 44323130

نمابر ........................................................... 44323055

درآمد .......................................................... 44328972

بیمه­ شدگان ................................................ 44336508

مستمریها ................................................... 44336509

نامنویسی ..................................................... 44336512

نمابر استحاق درمان ..................................... 44333061

حسابداری .................................................... 44336507

ادرای ........................................................... 44336506

فرابری­ داده ­ها .............................................. 44330444

بازرسی ......................................................... 44328970

اجراییات ...................................................... 44328971

 

شعبه کوچصفهان

کوچصفهان، خیابان شهید عسگری، روبروی پارک وحدت، جنب مدرسه دخترانه قدر، کدپستی 4346146338

تلفن مستقیم ............................................. 34556797

نمابر .............................................................. 34555011

روابط عمومی ............................................. 34556798

درآمد، باجه دریافت ...................................... 34557107

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................. 34557106

نامنویسی ..................................................... 34557105

نامبر استحقاق درمان ..................................... 34555011

حسابداری ..................................................... 34557103

اداری .......................................................... 34556798

فرابری­ داده­ ها ................................................ 34556371

بازرسی، اجراییات .......................................... 34557301

بانک رفاه ..................................................... 34557104

شعبه اقماری ................................................ 34521997

کارگزاری ....................................................... 34401466

 

شعبه سیاهکل

سیاهکل، بالاتر از میدان دیلمان، کدپستی 4431663746

تلفن مستقیم ............................................... 42325046

نمابر ............................................................ 42325047

روابط عمومی .............................................. 42327853

درآمد ........................................................... 42320576

بیمه ­شدگان، مستمریها، نامنویسی .............. 42327853

حسابداری، اداری، بازرسی .............................. 42327683

فرابری­ داده­ ها ................................................... 42322016

اجراییات ....................................................... 42320576

 

شعبه ماسال

ماسال، خیابان ولیعصر(عج)، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن مستقیم .............................................. 44668195

نمابر ............................................................. 44660250

روابط عمومی ................................................ 44668201

درآمد ........................................................... 44668193

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................ 44668194

نامنویسی ...................................................... 44660251

حسابداری ...................................................... 44668192

اداری ............................................................. 44668201

فرابری­ داده­ ها ................................................. 44668196

بازرسی ........................................................... 44661164

اجراییات، باجه دریافت .................................. 44668193

بانک رفاه ..................................................... 44663810

 

 

 

شعبه کلاچای

کلاچای، نوده، خیابان امام(ره)، جنب رستوران ساحل، کدپستی 83883-44918

تلفن مستقیم ................................................ 42680041

نمابر ............................................................. 42680040

روابط عمومی ................................................ 42680042

درآمد ........................................................... 42680044

بیمه­ شدگان، مستمریها، نامنویسی ............... 42680043

حسابداری، فرابری­ داده ­ها ................................. 42680045

اداری ............................................................. 42680042

بازرسی، اجراییات .......................................... 42680044

 

شعبه رستم آباد

رستم آباد، پشته، بعد از پل هوائی، نبش کوچه شالیزار 3 

ریاست  ....................................................     34670665 

بیمه­ شدگان، مستمریها، نامنویسی .............      34671129

درآمد، اجرائیات، بازرسی، امور مالی .............      34670775 

نمابر ........................................................    34670665

مشاهده سایت اداره کل استان گیلان

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha