زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 10:59 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:56    تعداد بازدید: 16986    کد مطلب: 2419

اداره کل استان لرستان


پیش شماره استان 066 می باشد.

اداره کل استان
خرم‌آباد، میدان شاپور خواست، کدپستی 6815853114
تلفن مستقیم ................................................ 33302711
معاون اداری و مالی ..................................... 33319772
معاون بیمه ای ............................................ 33310547
روابط عمومی ................................................ 33302175
اداری ............................................................ 33300882
نظارت و ارزشیابی .......................................... 33319771
حراست ....................................................... 33300883
مالی ........................................................... 33308323
بودجه ............................................................ 33329412
بیمهشدگان، مستمریها .................................. 33316900
درآمد ............................................................ 33316902
نامنویسی، اقتصادی و برنامه ریزی ................. 33319767
اجراییات ....................................................... 33329412
حقوقی ......................................................... 33319768
بازرسی .......................................................... 33319769
فرابری داده ها ................................................ 33319770
آمار و اطلاعات ............................................ 33319767
مشاوره .......................................................... 33319902
تلفنخانه ........................................................ 33316903

شعبه یک خرم آباد
خرم آباد، فاز یک کیو، انتهای بلوار پژوهنده، کدپستی 6817783718
تلفن مستقیم .............................................. 33223550
نمابر ............................................................. 33223810
معاون بیمه ای ........................................... 33237573
معاون اداری و مالی ..................................... 33207807
درآمد ......................................................... 33237589
بیمه شدگان ............................................... 33237578
مستمریها ..................................................... 33208309
نمابر استحقاق درمان ..................................... 33223810
حسابداری ...................................................... 33210823
اداری .............................................................. 33207151
فرابری داده ها .................................................. 33208310
بازرسی، اجراییات ........................................... 33222881
بانک رفاه ...................................................... 33224149
مشاوره ....................................................... 33223573
کارگزاری 131 ............................................... 33236453
خرم آباد، میدان 22 بهمن، خیابان صبا، بین بانک سپه و پست
نامنویسی .................................................... 33237592

شعبه دو خرم آباد
خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی 6814653745
تلفن مستقیم .............................................. 33404903
نمابر ........................................................... 33405872
فرابری داده ها ................................................ 33405830
بانک رفاه ......... 33410532، 33410534، 33408028
شعبه اقماری .................................................. 5723822
کارگزاری 130 ................................................ 33407321
خرم آباد، خ علوی، کوچه شرکت نفت، پلاک 3
تلفنخانه ... 8-3345526، 3345873، 3-3343440


شعبه سه خرم آباد
خرم آباد، خیابان علوی، نرسیده به میدان امام حسین(ره)، کدپستی 6814653745
تلفن مستقیم ............................................. 33439972
نمابر .......................................................... 33437970
اداری .......................................................... 33437970
فرابری داده ها ................................................ 33439971
درآمد، بازرسی، اجراییات ............................. 33439974
مستمریها ................................................... 33439975
نامنویسی ................................................... 33439976

شعبه بروجرد
بروجرد، خیابان  آیت ‌اله  کاشانی  شمالی، کدپستی 6916653174
تلفن مستقیم ................................................ 42623090
نمابر ............................................................... 42611500
معاون بیمه ای ............................................... 42622071
نمابر استحقاق درمان .................................... 42622077
حسابدرای ...................................................... 42623094
فرابری داده ها ................................................. 42629323
بانک رفاه ...................................................... 42624096
شعبه اقماری ............................................... 53223263
کارگزاری 89 ................................................... 42616966
بروجرد، خیابان شهید باهنر، پلاک 3/61
کارگزاری 102 ................................................... 42612979
بروجرد، میدان شهدا
تلفنخانه ............. 2-42624010، 42623095، 42629301

شعبه پل دختر
پلدختر، خیابان رهبری، کدپستی 6851747736
تلفن مستقیم ................................................ 32225820
نمابر ............................................................. 32223560
اداری ............................................................. 32223560
مالی .............................................................. 32223260
نامنویسی ........................................................ 32226120
فرابری داده ها .................................................. 32224561
بیمه شدگان، بازرسی ...................................... 32224562
درآمد، اجراییات ............................................... 32226119

شعبه ازنا
ازنا، فاز یک کیو، انتهای بلوار ولیعصر(عج)، مقابل هلال احمر، کدپستی 6871693413
تلفن مستقیم ............................................... 43422017
نمابر ........................................................... 43420364
درآمد ............................................................ 43423119
بیمه شدگان ................................................... 43424212
مستمریها ................................................... 43437959
نامنویسی ..................................................... 43432118
حسابداری ....................................................... 43424211
اداری ........................................................... 43420364
فرابری داده ها ................................................ 43420365
بازرسی ......................................................... 43437929
اجراییات ....................................................... 43432117
تلفنخانه ....... 43437929، 43437939، 43437949


شعبه دورود
خیابان 45 متری، بلوار معلم، کدپستی 6881889859
تلفن مستقیم ............................................... 43236615
نمابر ............................................................ 43232550
معاون ......................................................... 43230424
مالی ........................................................... 43233504
مستمریها ..................................................... 43242551
نامنویسی .................................................. 43235887
درآمد ........................................................... 43233052
بیمه شدگان .................................................. 43233051
فرابری داده ها ................................................ 43234295
شعبه اقماری ............................................... 43624071

شعبه الیگودرز
الیگودرز، خیابان عسگری، کدپستی 6871748376
تلفن مستقیم .............................................. 43323098
نمابر .............................................................. 43323121
اداری ........................................................... 43338009
درآمد ......................................................... 43338923
فرابری داده ها ............................................... 43323742
حسابداری ....................................................... 43322100
مستمریها ................................................... 43338922
بیمه شدگان ................................................. 43338921
نامنویسی ................................................... 43338007
استحقاق درمان ............................................. 43323061
بانک رفاه .................................................... 43342317
تلفنخانه ....................................................... 43338009

شعبه الشتر
الشتر، بلوار معلم، 30 متری معلم، کدپستی 6891655111
تلفن مستقیم ................................................. 32521522
نمابر ............................................................... 32521522
اداری ............................................................... 32524001
نامنویسی ..................................................... 32524003
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 32530243
فرابری داده ها ................................................. 32525246
حسابداری ..................................................... 32530244
درآمد، اجراییات، بازرسی ............................... 32525455

شعبه نورآباد
نورآباد، خیابان هلال احمر، خیابان 20 متری دادگستری، کدپستی 6831656851
تلفن مستقیم ............................................... 32722698
نمابر ............................................................. 32722697

شعبه کوهدشت
میدان آزادگان،خیابان دکترحسابی، کدپستی 6841877498
تلفن مستقیم ................................................ 32622097
نمابر .............................................................. 32624015
سوپروایزر ....................................................... 32622079
تلفنخانه .................. 32622098، 32624016، 32622018

بایگانی راکد استان
خرم آباد، فاز یک کیو، بلوار حج، کدپستی 6817783435
تلفن مستقیم ............................................... 33228751
نمابر .............................................................. 33223100

مشاهده سایت اداره کل استان لرستان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha