زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 10:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:57    تعداد بازدید: 17607    کد مطلب: 2418

اداره کل استان مازندران


پیش شماره استان کد (011) میباشد.

اداره کل استان
مازندران، ساری، بلوار پاسداران
تلفن مستقیم ................................................ 33351311
حراست ....................................................... 33368625
معاون اداری و مالی .................................... 33375524
معاون بیمه ای .............................................. 33362041
اداری ........................................................... 33373242
روابط عمومی .............................................. 33368627
پرسنلی، کارگزینی ......................................... 33360564
مالی ........................................................... 33373241
بازرسی ........................................................ 33368626
حقوقی و  آموزش ......................................... 33356114
فرابری داده ها ......................... 33368623، 33362040
مشاوره ........................................................ 33362409
دبیرخانه .............................. 33363088، 33362353
مستمریها، نامنویسی .................................. 33371033
اجراییات و بازرسی ........................................ 33355419
بیمه شدگان ................................................. 33371034
درآمد ............................................................ 33351310
اقتصاد بیمه و برنامه ریزی ............................ 33357609
نظارت و ارزشیابی ........................................ 33358609
گزینش ........................................................ 33360670
تلفنخانه   ........................... 33363088، 33362353


شعبه بهشهر
بهشهر، میدان قدس، کدپستی4851676465         
تلفن مستقیم ............................................... 34575000
معاون ......................................................... 34575002
نمابر ...................................... 34575001-34575006
اداری و خدمات ............................................ 34575005
درآمد، فرابری داده ها ..................................... 34575008
مستمریها .................................................... 34575913
بیمه شدگان .................................................. 34575009
حسابداری، آمار ............................................ 34575004
نامنویسی .................................................. 34575758
اجراییات ...................................................... 34575007
بازرسی ......................................................... 34575914
کارگزاری 135 ............................................... 34579208
بهشهر، خ بلوار شهید هاشمی نژاد شرقی، مقابل هتل بهشهر
تلفنخانه  .................................................. 11-34574010

شعبه یک ساری
ساری، بلوار آیت اله طالقانی    
تلفن مستقیم ............................................... 33113536
معاون بیمه ای .............................................. 33114047
معاون اداری و مالی ....................................... 33114046
نمابر ............................................................... 33112909
اداری ............................................................. 33114048
درآمد ........................................ 33109144، 33110728
فرابری داده ها ................................................. 33114043
مستمریها ...................................................... 33104193
بیمه شدگان ................................................... 33106490
حسابداری ..................................................... 33113535
بازرسی ........................................................... 33106491
اجراییات ....................................................... 33114044
مشاوره ـ نامنویسی ..................................... 33118383
کارگزاری 44 ................................................... 33117411
ساری، خ شهابی، نبش المهدی، ساختمان سمن، جنب پرده ساری رویا، طبقه زیرزمین
شعبه اقماری کیاسر ................. 33423017، 33423012
تلفنخانه  ............................... 2-33114041، 33118339

شعبه دو ساری
ساری، خیابان امیر مازندرانی، جنب فرمانداری  
تلفن مستقیم ............................................ 33378869
نمابر ..................................... 33378811، 33377015
معاون اداری و مالی  .................................. 33378842
معاون بیمه ای .......................................... 33378824
اداری .......................................................... 33377079
درآمد ......................................................... 33376980
مستمریها .................................................. 33377093
بیمه شدگان ................................................. 33377091
حسابداری .................................................... 33377090
نامنویسی .................................................... 33378810
اجراییات ..................................................... 33377071
بازرسی ........................................................ 33376998
کارگزاری 47 .................................................. 33259002
ساری، بلوار آزادی، روبروی برق منطقه¬ای، ابتدای خیابان نهضت
تلفنخانه  .................................................. 11-34574010

شعبه یک قائم شهر
قائم شهر، خیابان یوسف رضا    
تلفن مستقیم ................................................. 42221044
نمابر ........................................................... 42224487
معاون اداری و مالی  ...................................... 42230592
معاون بیمه ای .............................................. 42207258
اداری .............................................................. 42207259
مستمریها ...................................................... 42230591
بیمه شدگان ................................................... 42205390
حسابداری ...................................................... 42230594
نامنویسی ....................................................... 42205391
اجراییات ....................................................... 42230593
کارگزاری 78 .................................................... 42209210
قائمشهر، خیابان بابل، کوچه تیر، ساختمان دکتر گرجی، طبقه همکف
تلفنخانه  ................................................... 3-42225881

شعبه دو قائمشهر
قائمشهر، خیابان بابل ، انتهای خیابان 16 متری اول
تلفن مستقیم ............................................... 42089966
نمابر ............................................................  42089965
درآمد ...........................................................  42075271
فرابری داده ها .................................................  42089962
مستمریها .................................................... 42075273
بیمه¬شدگان .................................................. 42075274
حسابداری ...................................................... 42075272
نامنویسی ..................................................... 42075270
تلفنخانه ........................................................ 42089963

شعبه یک بابل
بابل، میدان جهاد ، خیابان دکتر شریعتی    
تلفن مستقیم ............................................ 32334535
نمابر ........................................................... 32335055
معاون اداری و مالی  ...................................... 32326105
معاون بیمه ای .............................................. 32366140
اداری .............................................................. 32326103
درآمد ............................................................ 32326104
فرابری داده ها ............................................... 32334536
مستمریها ..................................................... 32320944
بیمه شدگان .................................................. 32334929
حسابداری ........................................................ 32326101
نامنویسی .................................................. 32334537
اجراییات ......................................................... 32326102
کارگزاری 82 ................................................. 32338801
بابل، خیابان مدرس، بعد از درمانگاه تامین اجتماعی، ساختمان فردوس
تلفنخانه  ............................. 32332629، 3-32366142
9-32338348

شعبه دو بابل
بابل، اول میدان امام علی(ع)، نبش کوچه دانش      
تلفن مستقیم .............................................. 32396495
نمابر ........................................................... 32396493
اداری، مستمریها .......................................... 32396494
درآمد ............................................................ 32396491
فرابری داده ها ................................................. 32396492
بیمه شدگان ................................................ 32393375
حسابداری ....................................................... 32395902
نامنویسی ..................................................... 32399976
اجراییات، بازرسی ........................................... 32395903
شعبه بابلسر
بابلسر، میدان شهدای بیت‌المقدس  
تلفن مستقیم .............................................. 35339185
نمابر ................................... 35365377، 35334006
معاون ........................................................ 35333720
اداری ............................................................ 35332135
درآمد ........................................................... 35339182
مستمریها .................................................... 35250554
حسابداری .................................................... 35334603
نامنویسی .................................................... 35334006
اجراییات ...................................................... 35339184
تلفنخانه ............................. 7-35332136، 35339181

شعبه آمل
آمل، خیابان هفده شهریور   
تلفن مستقیم ................................................ 44222600
نمابر ........................................................... 44255285
معاون اداری ................................................ 44255284
معاون بیمه ای ............................................. 44229793
اداری .............................................................. 44223000
نمابر اداری .................................................... 44221383
درآمد .......................................................... 44255286
فرابری داده ها .................................................. 44222729
مستمری، بیمه شدگان ................................ 44256488
حسابداری ...................................................... 44222728
اجراییات ...................................................... 44229794
تلفنخانه .................................................. 3-44255280

شعبه نور
نور، خیابان امام خمینی(ره)  
تلفن مستقیم ............................................. 44528542
نمابر ............................................................ 44528541
اداری ............................................................. 44525081
بازرسی، اجراییات ........................................ 44528544
درآمد ......................................................... 44528548
مستمری، بیمه شدگان ................................ 44528545
حسابداری ................................................... 44528547
شعبه اقماری چمستان ........................... 6-44668045
تلفنخانه   ............................................. 50-44528549

شعبه چالوس
چالوس، خیابان آیت اله مطهری   
تلفن مستقیم ................................................. 52221362
نمابر ............................................................. 52226823
معاون ........................................................... 52219496
اجراییات ...................................................... 52244083
فرابری داده ها .................................................... 52221361
حسابداری ...................................................... 52244082
تلفنخانه  ..................................................  4-52222083

شعبه تنکابن
چالوس، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ............................................... 54222288
نمابر .............................................................. 54229013
اداری ................................................................ 54211142
درآمد ............................................................. 54220163
فرابری داده ها ................................................. 54227313
مستمریها ...................................................... 54220138
بازرسی ........................................................... 54211248
حسابداری ...................................................... 54236400
اجراییات ....................................................... 54236300
تلفنخانه .................. 54222092-54222072-54229013

شعبه رامسر
رامسر، روبروی هتل بزرگ رامسر   
تلفن مستقیم ........................... 55229664، 55229042
نمابر .............................................................. 55229041
فرابری داده ها .................................................. 55229043
اجراییات ........................................................ 55227622
حسابداری ...................................................... 55225908
تلفنخانه  ............................. 55226988-9ـ55225988

شعبه پل سفید
پل سفید، ازانده رودبار   
تلفن مستقیم ............................................... 42423031
نمابر ............................................................. 42422680
اداری ............................................................ 42422365
درآمد ........................................................... 42423030
فرابری داده ها .................................................. 42423501
مستمریها ..................................................... 42422695
اجراییات، بازرسی ............................................ 42424311
بایگانی راکد  ................................................. 42423502


شعبه گلوگاه
گلوگاه، خیابان پانزده خرداد  
تلفن مستقیم ............................................. 34668989
نمابر ......................................................... 34668787
اداری .......................................................... 34667742
درآمد .......................................................... 34667741
فرابری داده ها .............................................. 34667743
مستمریها، بیمه شدگان ................................ 34661470
حسابداری ..................................................... 34660970
نامنویسی .................................................... 34661472
اجراییات، بازرسی ........................................... 34661471

شعبه نوشهر
نوشهر، خیابان فردوسی شمالی   
تلفن مستقیم ..............................................  52352540
نمابر ............................................................ 52334710
درآمد ...........................................................  52335016
فرابری داده ها ................................................  52334292
حسابداری ..................................................  52337763
اجراییات ......................................................  52351047
تلفنخانه   ............................ 5-52336104، 52334292

شعبه محمودآباد
محمود آباد، خیابان آزادی                                                     
تلفن مستقیم ............................................  44747164
نمابر ........................................................... 44745980
اداری ............................................................  44742921
درآمد ........................................................  44747267
فرابری داده ها ................................................. 44742231
مستمریها ..................................................... 44742621
بیمه شدگان ................................................ 44745266
حسابداری ................................................... 44745983
نامنویسی .................................................... 44745981
اجراییات ....................................................... 44732909
بازرسی ........................................................ 44747007

شعبه جویبار
جویبار، میدان سپاه، نرسیده به کمیته امداد
تلفن مستقیم .............................................. 42546850
نمابر ........................................................... 42545470
اداری ........................................................... 42549555
درآمد .......................................................... 42546075
فرابری داده ها ................................................ 42546732
مستمریها .................................................... 42545570
حسابداری ...................................................... 42533015
اجراییات ...................................................... 42549556
نامنویسی .................................................... 42545570
بازرسی ......................................................... 42549555
بیمه شدگان ................................................. 42545570

شعبه شیرگاه
شیرگاه، خیابان اصلی، مدرسه شهید رجایی  
تلفن مستقیم .............................................. 42453950
نمابر ............................................................. 42442009
بازرسی ........................................................ 42446645
درآمد، اجراییات ............................................ 42443009
فرابری¬داده¬ها ................................................. 42444261
اداری .......................................................... 42446584
بیمه شدگان ................................................... 42442512
حسابداری ..................................................... 42443008
نامنویسی  ................................................... 42442638

شعبه لاریجان
لاریجان، گزنگ، جنب بخشداری  
تلفن مستقیم ............................................. 43352855
نمابر .......................................................... 43352755
اداری، مالی .................................................... 43352201
درآمد ......................................................... 43352754
فرابری داده ها، بازرسی .................................... 43352752
نامنویسی، بیمه¬شدگان ............................... 43352753

شعبه نکاء
نکاء، خیابان انقلاب 
تلفن مستقیم ...........................................  34744880
نمابر ............................................................. 34742016
درآمد .......................................................   34740567
فرابری داده ها ................................................ 34744710
مستمریها ................................................... 34740568
حسابداری .................................................... 34749088
اجراییات .................................................... 34744398
تلفنخانه ................................................... 5-34742014

 

شعبه زیرآب
زیرآب، جنب اداره مخابرات   
تلفن مستقیم ............................................... 42454610
نمابر ............................................................. 42454610
اداری ........................................................... 42457825
درآمد ........................................................... 42454609
فرابری داده ها ............................................... 42454973
مستمری، بیمه شدگان ................................. 42457824
حسابداری، بازرسی ........................................... 42456711
نامنویسی ..................................................... 42456722

شعبه عباس آباد
عباس آباد، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم .............................................. 54624880
نمابر ............................................................. 54625081
اداری ............................................................ 54621745
بازرسی .......................................................... 54627260
درآمد ........................................................... 54621746
فرابری داده ها ................................................ 54624881
مستمریها .................................................... 54621747
بیمه شدگان ................................................ 54626843
حسابداری ..................................................... 54627264
نامنویسی .................................................... 54621748
اجراییات ...................................................... 54628766
شعبه اقماری نشتارود .................................... 54260262

شعبه فریدونکنار
فریدونکنار، خیابان کارگر    
تلفن مستقیم .............................................. 35659680
نمابر ............................................................. 35659103
اداری .............................................................. 35659102
درآمد ............................................................. 35659101
فرابری داده ها .................................................. 35659601
اجراییات ..................................................... 35658608
بیمه شدگان ................................................... 35659602
حسابداری ..................................................... 35662482
نامنویسی .................................................... 35658609
بازرسی ........................................................ 35662483

شعبه میاندرود (سورک)
سورک، بلوار امام رضا(ع) 
تلفن مستقیم ............................................ 33883279
نمابر .......................................................... 33884649
اداری، دبیرخانه ............................................. 33886297
مالی ......................................................... 33884647
درآمد، بازرسی .............................................. 33886296
نامنویسی .................................................... 33886164
بیمه شدگان ............................................... 33883288
فرابری داده ها .............................................. 33884648
اجراییات ..................................................... 33886298
تلفنخانه .................................................... 33883278

هسته گزینش منطقه هفت
(مازندران، گلستان، سمنان)
ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام
تلفن مستقیم ...................... 33368621، 33379845
نمابر .......................................................... 33373240

مشاهده سایت اداره کل استان مازندران


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha