زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:23 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 16:13    تعداد بازدید: 4663    کد مطلب: 2397

مدیریت درمان استان همدان


پیش شماره استان کد (081) میباشد.

مدیریت درمان
خیابان بوعلی، سیزده خانه، کدپستی 6516795547
مدیریت ..................................................  38271828
نمابر .....................................................  38278330
معاون .................................................  38278347
روابط عمومی ........................................... 38278419
مالی ...................................................... 38278538
اداری ..................................................... 38278474
فرابری داده ها ........................................... 38278396
حسابداری ................................................. 38253390
کمیسیون پزشکی ..................................... 38240095
تلفنخانه............................... 38264450، 38261026

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
همدان، میدان بعثت، نبش کوچه تربت، کدپستی 6516853161
ریاست .....................................................  38241097
نمابر .......................................................... 38241090
مالی، حسابداری .......................................... 38241092
اداری ......................................................... 38241096
فرابری داده ها ............................................... 38241091
پزشک مشاور ............................................. 38241099
مسئول واحد رسیدگی ................................. 38241095
تلفنخانه ................................................ 6-38241071

بیمارستان آتیه
همدان، شهرک شهید مدنی، میدان نبوت، کدپستی 6513964161
ریاست .................................................... 34296333
مدیریت ................................................... 34296494
نمابر ......................................................... 34290230
مالی .......................................................... 34281250
اداری .......................................................... 34281251
فرابری داده ها ............................................. 34296624
حراست ...................................................... 34290241
نوبت دهی ............... 9-34286063، 7-34289340
تلفنخانه ................................................. 9-34290231

بیمارستان دکتر غرضی ملایر
بلوار نبوت، کدپستی 6571864885
ریاست .................................................... 33340053
مدیریت ................................................... 33340052
نمابر ........................................................ 33340050
مالی ........................................................ 33346661
اداری ..................................................... 33348083
فرابری داده ها ........................................... 33340054
حراست ..................................................... 33340012
نوبت دهی ........................................... 8-33354081
تلفنخانه .............................................. 6-33340042

درمانگاه شماره یک همدان
پشت انبار شرکت نفت، کدپستی 6514764675
نمابر ........................................................ 32653003
مالی ......................................................... 32652771
اداری ........................................................ 32653003
فرابری داده ها ............................................. 32653017
تلفنخانه ................................................ 2-32677510

درمانگاه اسد آباد
میدان آزادگان، بلوار آزادگان، کدپستی 6541669771
ریاست ....................................................... 33115925
نمابر ......................................................... 33115924
مالی، اداری ................................................ 33115924
پذیرش ........................................................ 33115919
تلفنخانه ...................................................... 33115919

درمانگاه تویسرکان
خیابان حافظ غربی، کوچه رز، کدپستی 6581719814
ریاست .................................................... 34928379
نمابر ....................................................... 34928379
روابط عمومی، اداری .................................. 34927950
مالی ........................................................ 34947516
فرابری داده ها .............................................. 34929962
نوبت دهی .............................................. 4-34945112
تلفنخانه ................................................. 2-34924611

درمانگاه نهاوند
شهرک طالقانی، بلوار شهید باهنر، کدپستی6591639931
ریاست .................................................... 33236497
نمابر ........................................................ 33236502
مالی ........................................................ 33236502
اداری ....................................................... 33223585
فرابری داده ها ............................................. 33236501
نوبت دهی .......................................... 6-33234983
تلفنخانه ................................... 3221974، 3223593

پلی کلینیک تخصصی همدان
خیابان جهاد
ریاست ...................................................... 38214970
نمابر ......................................................... 38214959
مالی ........................................................ 38214968
اداری ........................................................ 38214959
پذیرش ...................................................... 38214960
تلفنخانه ................................................ 3-38214961

مشاهده سایت مدیریت درمان استان همدان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha