زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:34 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 16:06    تعداد بازدید: 4272    کد مطلب: 2393

مدیریت درمان استان لرستان


پیش شماره استان (کد 066)می باشد.

مدیریت درمان
خرم آباد، کیلومتر 2 جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی 6819789691
مدیریت ................................................... 33432620
معاون .................................................... 33432628
نمابر ....................................................... 33432625
روابط عمومی .......................................... 33432642
مالی ...................................................... 33432634
اداری ....................................................... 33432624
فرابری داده ها ........................................... 33432627
حسابداری ................................................ 33432632
حراست ................................................... 33432636
اداری ........................................................ 33439022
درمان ..................................................... 33432630
بودجه ...................................................... 33432629
بهبود کیفیت .......................................... 33432638
آموزش .................................................. 33432637
اقتصاد درمان .......................................... 33423830
آمار ....................................................... 33432635
حقوقی ..................................................... 33432641
طب کار و کمیسیون پزشکی .................... 33432639
دارو و تجهیزات ......................................... 33432622
فنی و رفاهی ........................................... 33432623
دبیرخانه ................................................. 33432633
تلفنخانه ................................................... 33432631

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان شاپور خواست، کدپستی 6815848819
ریاست ..................................................... 33318039
معاون ..................................................... 33325651
نمابر ........................................................ 33312257
روابط عمومی، بازرسی .............................. 33325653
مالی ....................................................... 33318427
اداری .......................................................... 33329211
فرابری داده ها ............................................. 33351520
مسئول رسیدگی ......................................... 33329210
بازرسی .................................................... 33325653
پزشک مشاور ............................................. 33312302
آمار ........................................................ 33325650
پذیرش .................................................... 33325652
خسارات متفرقه ........................................ 33312258
حسابداری .................................................. 3332554
تایید دارو ................................................. 33318426
واحد بیمارستانی ...................................... 33350525
واحد پزشکان ............................................ 33325650

 

بیمارستان 256 تختخوابی خرم آباد
خرم آباد، کیلومتر 2 جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی 6819789691
ریاست .................................................... 33408143
مدیریت ................................................... 33426030
نمابر ....................................................... 33404939
روابط عمومی ........................................... 33435000
مالی ......................................................... 33405220
اداری ........................................................ 33405272
فرابری داده ها ............................................ 33404940
انبار دارویی ............................................. 33433709
حراست ................................................... 33432636
اتاق عمل ............................................... 33402568
آنکال پزشکان ........................................ 33403756
دفتر مترون ............................................... 33405271
واحد اعزام .............................................. 33406858
کارپردازی و تدارکات ............................... 33407837
تعمیرات و تجهیزات پزشکی .................... 33407997
اورژانس .................................................. 33408540
ICU ........................................................ 33420097
تاسیسات .............................................. 33437988
آمار ......................................................... 33420098
کمیسیون پزشکی ..................................... 33432140
زایشگاه ..................................................... 33429151
پذیرش ..................................................... 33422320
نوبت دهی ............. 8-33436035، 8-33437035
تلفنخانه ............. 600و500و400و300و200و 33413100

 

پلی کلینیک آیت اله کمالوند خرم آباد
خرم آباد، خیابان امام‌خمینی(ره)، میدان شاپور خواست، کدپستی 6815837459
ریاست ..................................................... 33317606
نمابر ....................................................... 33317607
آمار، روابط عمومی .................................. 33352055
مالی ......................................................... 33329410
فرابری داده ها ........................................... 33325456
خط اینترنت ............................................. 33326364
پذیرش ............................. 33309495، 33305284
نوبت دهی ......................................... 6-33353843
تلفنخانه.............................. 33209495، 33205284

 

درمانگاه شماره سه خرم آباد
خرم، میدان کیو، بلوار حج، کدپستی 83717-68177                                               
ریاست .................................................... 33232237
نمابر ......................................................... 33226004
مالی ........................................................... 33231511
اداری ....................................................... 33232238
فرابری داده ها .............................................. 33231512
حسابداری ................................................. 33232632
نوبت دهی ............................................. 9-33208188
تلفنخانه .............................. 33225439، 33200905

 

بیمارستان کوثر بروجرد
نبش میدان امام خمینی(ره)، کدپستی 6919639999
ریاست ...................................................  42445033
نمابر ........................................................  42451300
مالی ........................................................ 42445169
اداری ......................................................... 42462218
فرابری داده ها .............................................. 42451301
حراست ....................................................... 42462219
دفتر پرستاری .............................................. 42462216
آمار .......................................................... 42451302
کارپردازی .................................................. 42449981
انبار دارو و تجهیزات ................................. 42449974
دفتر بهبود ................................................ 42449986
نوبت دهی ................................................ 42444441
تلفنخانه .................... 5-42462214، 7-42449975

 

پلی کلینیک آیت اله بروجردی
بروجرد، خیابان آیت اله کاشانی، خیابان چمن، کدپستی 6916653135
ریاست ...................................................... 42607892
نمابر ........................................................ 42603288
روابط عمومی ............................................... 42612910
مالی ....................................................... 42607358
اداری ......................................................... 42603289
فرابری داده ها ................................................. 42612911
نوبت دهی ....................... 1-42613740، 2-42615261
تلفنخانه............................ 6-42603285، 42626250

 

بیمارستان تخصصی زنان نرگس دورود
دورود، میدان آزادگان، بلوار شهید مدرس، کدپستی 6881874579
ریاست ....................................................... 43232210
نمابر .......................................................  43230035
روابط عمومی ........................................... 43230035
مالی .......................................................... 43230015
فرابری داده ها .......................................... 432300504
زایشگاه .................................................. 43238881
تجهیزات پزشکی ....................................... 43231237
کارپردازی ................................................ 43238882
دفتر پرستاری ............................................. 43231966
نوبت دهی .................................................. 43230005
تلفنخانه ...... 43231068، 43231447، 43231688

درمانگاه شهدای کارگر
دورود، کوی شهید بهشتی، خیابان فردوسی، کدپستی 6881895715
ریاست ....................................................... 43230016
نمابر ....................................................... 43422657
اداری، روابط عمومی ................................. 43232973
مالی ......................................................... 43230017
فرابری داده ها .............................................. 43240016
نوبت دهی .................................................. 43246511
انبار دارویی ............................................. 43233340
طب کار و اسناد پزشکی ............................ 43239955
کارپردازی ................................................... 43240015
تلفنخانه ................................................... 43235513

 

درمانگاه ازنا
ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی، کدپستی 6881895715
ریاست ..................................................... 43424590
نمابر ......................................................... 4342657
مالی ..................................................... 43438878
اداری ....................................................... 43422238
فرابری داده ها ........................................... 43434560
نوبت دهی ......................... 43424570، 43424660
تلفنخانه .... 43426939، 43424660، 43423864

 

درمانگاه شهدای هفت تیر
الیگودرز، خیابان شهید عسگری (پونه زار)، کدپستی 6861748371
ریاست، نمابر ........................................... 43329094
مالی ....................................................... 43326876
اداری، روابط عمومی ................................. 43320976
فرابری داده ها ........................................... 43326864
نوبت دهی ......................... 43325167، 43320975
تلفنخانه ............................................... 3-43329092

 

درمانگاه کوهدشت
کوهدشت، میدان فرمانداری، جنب دبیرستان دکتر حسابی، کدپستی 6841871389
ریاست ...................................................... 32626970
نمابر ............................................................ 32622110
مالی ......................................................... 32622084
اداری ......................................................... 32622076
فرابری داده ها ............................................. 32635541
نوبت دهی .............................................. 3-32622082
تلفنخانه ................................................... 32640504

مشاهده سایت مدیریت درمان استان لرستان

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha