زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:51    تعداد بازدید: 5966    کد مطلب: 2388

مدیریت درمان استان کرمان


پیش شماره استان (کد 034) می باشد.

 

مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی

کرمان، بلوار شهید عباسپور، روبروی مصلی، طبقه تحتانی ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی، کدپستی 7614656419  

مدیریت ....................................................... 20-32735619

نمابر ..............................................................  32735630

معاون ............................................................. 32735617

حراست ..................................................... 50-32728249

اداری ............................................................. 32728246

مالی ............................................. 32728253، 32737232

روابط عمومی .................................................. 32735621

فرابری­ داده­ها ................................................. 32735637

آموزش ......................................................... 32728251

بازرسی ....................................................... 32737235

آمار ............................................................. 32737231

تلفنخانه ................................ 8-32735931، 3-32735910

کمیسیون های پزشکی..................32735618 ، 33737239

 

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

کرمان، خیابان شریعتی، روبروی کوچه بیمارستان ارجمند

کدپستی7613858774                                        

ریاست ...................................................... 32230451

نمابر......................................................... 32267188

فرابری­داده­ها ............................................. 32267862

امور قراردادها ........................................... 32262438

مالی ....................................................... 32267888

 

تلفنخانه ........ 32236327، 32221687، 32264767

32237019، 32267860، 32264563، 32264563 32237016، 32237018، 32267861، 32267859

 

بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

کرمان، خیابان ابوحامد، کد پستی 7614749549

پذیرش ................................. 32260671، 32266827

32266865، 32266757، 32266846

نمابر ......................................................... 32231696

 

درمانگاه شماره یک آیت اله کاشانی کرمان

کرمان، بلوار شهید عباس پور، 20 متری شهید مفتح

ریاست .................................................... 32728243

نمابر ........................................................ 32728250

اداری ........................................................ 32728242

مالی ........................................................ 32728247

نوبت­دهی ................................................... 32710400

اطلاعات .................................................. 32728244

 

درمانگاه شماره دو

کرمان، خ شهید دستغیب، جنب تکیه امام­حسن­عسکری(ع)

ریاست ................................................... 33329477

نمابر ......................................................... 33328001

اداری ......................................................... 33328001

مالی ..................................................... 33335673

فرابری­داده­ها ............................................. 33342601

نوبت­دهی ................................................ 33332402

اطلاعات ............................ 33342602، 33335562

درمانگاه شماره سه

کرمان، خیابان ابوذر

ریاست ....................................................... 32522240

نمابر ........................................................ 32517570

اداری ......................................................... 32527916

مالی .......................................................... 32527915

نوبت­دهی ................................................. 32523565

اطلاعات ..................................................... 32521997

 

درمانگاه شماره چهار

کرمان، خیابان شهید مصطفی خمینی، بعد از صدا و سیما

ریاست ..................................................... 33236006

نمابر ........................................................ 33237199

اداری ........................................................ 33237199

مالی ....................................................... 33238672

فرابری­داده­ها ........................................... 33236336

نوبت­دهی ................................................ 33244072

اطلاعات .......................... 33238564، 33238462

33227566، 33236336، 33238606

 

بیمارستان امام علی(ع) زرند

زرند، بلوار جمهوری اسلامی، کدپستی 7761971151

ریاست .................................................... 33429663

مدیریت ................................................ 33436374

نمابر ........................................................ 33429515

حراست .................................................. 33436379

پرستاری ................................................. 33436372

اداری ..................................................... 33436376

مالی ......................................................... 33432190

فرابری­داده­ها ............................................ 33429664

اطلاعات .................................................... 33425000

 

بیمارستان دکتر غرضی

سیرجان، بلوار مالک اشتر، خ­ شفا، کدپستی7817831151

ریاست ....................................................... 42250401

نمابر ......................................................... 42250706

مدیریت .................................................... 41422323

حراست ...................................................... 41422471

اداری .................................... 42250703، 41422495

مالی ...................................... 42250704، 41422271

فرابری­داده­ها ......................... 42259924، 41422424

نوبت­دهی .................................................. 42251288

اطلاعات .................................................... 414222005

 

درمانگاه دکتر صادقی

سیرجان، خیابان تختی، کدپستی 7813773685

ریاست ..................................................... 42232458

نمابر ......................................................... 42232641

اطلاعات ...................................................... 42200501

نوبت­دهی ................................................ 42235844

 

پلی کلینیک تخصصی رفسنجان

رفسنجان، بلوار شهید مطهری، بلوار حجت، روبروی مسجد امام موسی ابن جعفر(ع)، کدپستی 7717795777

ریاست ..................................................... 34331295

نمابر ........................................................ 34322154

اداری ........................................................ 34331296

مالی ........................................................ 34331294

فرابری­داده­ها ............................................ 34331297

نوبت­دهی ............................................... 34334030

اطلاعات ......................... 3-34322152، 34320482

 

درمانگاه بافت

بافت، خیابان امام خمینی(ره)، اول بلوار دانشگاه، کدپستی 7851916373

ریاست ...................................................... 42424005

نمابر ......................................................... 42427691

اداری ......................................................... 42424005

مالی ......................................................... 42424042

نوبت­دهی ................................................. 42420830

اطلاعات ................................................... 42424004

 

درمانگاه بم

بم، خیابان تختی، خیابان شهید مصطفی خمینی، کدپستی 7661434868

اداری، نمابر .................................................. 44212191

مالی ......................................................... 44213070

نوبت­دهی ............................... 44210900، 44216396

44219394، 44216358

 

درمانگاه بردسیر

بردسـیر، خیابان دسـتغیب، بن بسـت دوم، انتهای کوچه کدپستی 7841943556

ریاست .................................................... 33527908

نمابر ........................................................ 33525108

اداری ........................................................ 33525107

مالی ......................................................... 33528171

فرابری­داده­ها ............................................. 33525107

نوبت­دهی ................................................. 33529236

اطلاعات .................................................... 33528171

 

درمانگاه جیرفت

جـیرفت، بلـوار امام ­خمینی(ره)، روبـروی پمپ­ بنـزیـن میرکمالی، کدپستی 7861644481

ریاست ..................................................... 43314924

مالی .......................................................  43314925

اطلاعات .............................................. 14-43316913

 

درمانگاه کهنوج

کهنوج، بلوار شاهد، میدان سینما، کوچه فرزانگان، کدپستی 7781713631

ریاست ..................................................... 43205305

نمابر ....................................................... 43203356

اداری ......................................................... 43205295

پذیرش .................................................... 43203355

 

درمانگاه شهر بابک

شهر بابک، انتهای بلوار جمهوری اسلامی، کدپستی 7751851147

ریاست ..................................................... 2-34111061

نمابر .......................................................... 34116650

نوبت­دهی .................................................. 34110654

درمانگاه کوهبنان

کوهبنان، بلوار مارکوپولو، کدپستی 7781734663

پذیرش ..................................................... 23494800

اطلاعات .................................................... 23494801


مشاهده سایت مدیریت درمان استان کرمان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha