زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:50 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:55    تعداد بازدید: 5819    کد مطلب: 2384

مدیریت درمان استان کاشان


پیش شماره استان کد (031) میباشد.

مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
کاشــان، میــدان معـلــم، کدپسـتی 8714673471،
صندوق پستی 1535  
مدیریت ................................................   55545550
ریاست اسناد ............................................ 55570570
نمابر ........................................................ 55545551
روابط عمومی ........................................... 55575560
مالی ......................................................... 55546661
مالی اسناد ................................................. 55571114
اداری ....................................................... 55545540
حراست ................................................... 55546693
تلفنخانه  ................................................ 3-55571112

بیمارستان کاشان (شبیه خوانی)
خیابان شهید دکتر بهشتی، کدپستی 8714715555
ریاست، نمابر ............................................. 55441170
مالی ....................................................... 55467582
اداری ......................................................... 55465122
فرابری داده ها ............................................. 55469391
تلفنخانه ................... 55460199، 2-55460101، 5546018

درمانگاه تخصصی بوعلی کاشان و
واحد کمیسیون پزشکی
کاشان، خیابان 22 بهمن، کدپستی 8715613973           
ریاست، نمابر .............................................. 55471010
مالی ........................................................... 55471011
اداری .......................................................... 55442121
نوبت دهی .............................................. 55448837
کمیسیون پزشکی ....................................... 55459191
تلفنخانه ..................................................... 55442121

درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل
بلوار آیت الله آملی، خ سردار شهید عربیان، طبقه زیرین شعبه تامین اجتماعی
ریاست ..................................................... 54752509
نمابر ....................................................... 54752508
مالی ......................................................... 55546661
اداری ....................................................... 54752508
فرابری داده ها ............................................ 55570570
تلفنخانه  .................................................. 54752509

مشاهده سایت مدیریت درمان استان کاشان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 0/6523 sec