زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:50 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:55    تعداد بازدید: 5997    کد مطلب: 2384

مدیریت درمان استان کاشان


پیش شماره استان کد (031) میباشد.

مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
کاشــان، میــدان معـلــم، کدپسـتی 8714673471،
صندوق پستی 1535  
مدیریت ................................................   55545550
ریاست اسناد ............................................ 55570570
نمابر ........................................................ 55545551
روابط عمومی ........................................... 55575560
مالی ......................................................... 55546661
مالی اسناد ................................................. 55571114
اداری ....................................................... 55545540
حراست ................................................... 55546693
تلفنخانه  ................................................ 3-55571112

بیمارستان کاشان (شبیه خوانی)
خیابان شهید دکتر بهشتی، کدپستی 8714715555
ریاست، نمابر ............................................. 55441170
مالی ....................................................... 55467582
اداری ......................................................... 55465122
فرابری داده ها ............................................. 55469391
تلفنخانه ................... 55460199، 2-55460101، 5546018

درمانگاه تخصصی بوعلی کاشان و
واحد کمیسیون پزشکی
کاشان، خیابان 22 بهمن، کدپستی 8715613973           
ریاست، نمابر .............................................. 55471010
مالی ........................................................... 55471011
اداری .......................................................... 55442121
نوبت دهی .............................................. 55448837
کمیسیون پزشکی ....................................... 55459191
تلفنخانه ..................................................... 55442121

درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل
بلوار آیت الله آملی، خ سردار شهید عربیان، طبقه زیرین شعبه تامین اجتماعی
ریاست ..................................................... 54752509
نمابر ....................................................... 54752508
مالی ......................................................... 55546661
اداری ....................................................... 54752508
فرابری داده ها ............................................ 55570570
تلفنخانه  .................................................. 54752509

مشاهده سایت مدیریت درمان استان کاشان

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha