زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:44    تعداد بازدید: 4003    کد مطلب: 2378

مدیریت درمان استان سمنان


پیش شماره استان (کد 023) می باشد.

 

مدیریت درمان

سمنان، بلوار قدس   

ریاست ..................................................... 33363601

نمابر ........................................................ 33363600

معاون ..................................................... 33330634

روابط عمومی ........................................... 33363588

مالی ...................................................... 33330149

اداری ...................................................... 33363591

فرابری­ داده­ها ............................................ 33330192

حراست ....................................................33363595

نمابر حراست ........................................... 33363596

تلفنخانه ............................................... 33363584الی7

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

سمنان، بلوار قدس                         

ریاست .................................................... 33363570

نمابر ....................................................... 33363571

مالی ....................................................... 33363567

اداری ...................................................... 33363564

فرابری ­داده­ ها .......................................... 33363565

حراست ................................................ 33363595

نمابر حراست ....................................... 33363596

تلفنخانه .............................................. 3-33363580

بیمارستان شفاء سمنان

سمنان، انتهای20 متری، کد پستی 3514895171

ریاست ...................................................33442217

مدیریت ................................................. 33456893

نمابر ..................................................... 33456892

روابط عمومی ......................................... 33442503

مالی .................................................... 33455758

اداری .................................................... 33456891

فرابری­ داده­ ها ........................................ 33442504

حراست ................................................. 33442509

پذیرش ................................................... 33437861

نوبت­ دهی ........................................ 16-33442112

تلفنخانه .............................................. 6-33442112

 

درمانگاه تخصصی شماره دو سمنان

سمنان، بلوار قدس، کد پستی 3519645757

ریاست .................................................. 33334272

نمابر ..................................................... 33334272

مالی .................................................... 33339144

اداری .................................................... 33328216

فرابری­ داده­ ها ........................................ 33348337

حراست ................................................ 33363595

نمابر حراست ........................................ 33363596

پذیرش ................................................ 33320973

نوبت­ دهی ........................................... 33320973

تلفنخانه ............................ ، 33349193 ، 33349093

                                         33320971 ،  33340988 

 

درمانگاه حضرت فاطمه الزهرا(س) مهدیشهر

طالب آباد، خیابان بانک ­ملی، کد پستی 3561614799     

ریاست ................................................ 33642920

نمابر ................................................... 33643611

مالی .................................................. 33642920

اداری .................................................. 33642920

حراست ............................................... 33363595

نمابر حراست ........................................ 33363596

پذیرش ................................................. 33643566

نوبت­ دهی ........................................... 33643565

 

درمانگاه گرمسار

خیابان شهید فلاحی، کد پستی 74168-35817

ریاست ............................................... 34226530

نمابر .................................................. 34240990

مالی .................................................. 34224552

اداری ................................................. 34240990

فرابری­ داده­ ها ..................................... 34241780

حراست ...............................................33363595

نمابر حراست ....................................... 33363596

تلفنخانه ............................. 34230211، 34243444

                                        34226520، 34225270

 

پلی کلینیک تخصصی شهید بیاری شاهرود

شاهرود، میدان بسیج، کد پستی 3618698617

ریاست .............................................. 32345784

نمابر ................................................. 32345788

مالی ................................................ 32345786

اداری ................................................ 32345785

فرابری­ داده ­ها ................................... 32343505

حراست ............................................ 33363595

نمابر حراست ..................................... 33363596

تلفنخانه ............................ 32364527، 32364528

                                        32364530، 32364532

 

 

درمانگاه شماره دو شاهرود

شاهرود، خیابان 22 بهمن، کدپستی 77341-36166

ریاست ........................................... 322245118

نمابر ................................................ 32245116

مالی ............................................... 32245117

اداری .............................................. 32245116

فرابری­ داده ­ها .................................. 32243113

حسابداری ........................................ 32245117

حراست ............................................ 33363595

نمابر حراست ..................................... 33363596

نوبت­ دهی ........................................ 32243112

پذیرش .............................................. 32245115

تلفنخانه ...........................................  32245115

 

درمانگاه دامغان

دامغان، خیابان شهید مفتح، کدپستی 71397-36716

ریاست ............................................. 35247061

نمابر ................................................. 35246390

روابط عمومی ..................................... 35262060

مالی ................................................ 35247063

اداری ................................................ 35247062

فرابری­ داده­ ها ....................................... 35250520

حسابداری ......................................... 35247063

حراست ............................................ 33363595

نمابر حراست ..................................... 33363596

نوبت ­دهی ..................................... 216-35246484

تلفنخانه ........................... 35247064، 35246484

مشاهده سایت مدیریت درمان استان سمنان

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha