• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
  • اِثَّلاثا ٤ ذو القعده ١٤٣٩
  • Tuesday, July 17, 2018
زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:09 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۷/۲۹ ساعت 12:55 | تعداد بازدید: 10917 | کد مطلب: 2347

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ بیمه ای

معاونت‌ بیمه ای تحت‌ نظ‌ارت‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ انجام‌ وظیفه‌ می نماید.
شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ بیمه ای

اهم وظایف معاونت‌ بیمه ای بشرح‌ ذیل‌ است‌: 

  •   برپائی‌ نظ‌ام‌ سیاست‌ گذاری‌ سازمان‌ در قلمرو منابع‌ بیمه‌ای‌ بنحوی‌ که‌ متضمن‌ کسب‌ بهنگام‌ درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ باشد از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ درآمد حق‌ بیمه‌ .
  •   بهینه‌ سازی‌ گردش‌ کار مربوط‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و تعهدات‌ کوتاه‌ مدت‌ بیمه‌ شدگان‌ با جلب‌ رضایتمندی‌ آنان‌ و با رعایت‌ کامل‌ اصول‌ حاکم‌ بر صندوقهای‌ بیمه‌ای‌ از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ امور فنی‌ بیمه‌ شدگان‌.
  •   نظ‌ام‌ یابی‌ امور مربوط‌ به‌ تعهدات‌ بلند مدت‌ سازمان‌ (بازنشستگی‌ ،ازکارافتادگی‌ و بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی) با رعایت‌ اصل‌ عدالت‌ بر اساس‌ سنوات‌ بیمه‌ای‌ ،مبالغ‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ و همچنین‌ حفظ‌ شان‌ و کرامت‌ آنان‌ از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ امور فنی‌ مستمریها.
  •   ساماندهی‌ امور مربوط‌ به‌ جمع‌آوری‌ ، ثبت‌ ، نگهداری‌ و استخراج‌ سوابق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ مثابه‌ تعهدات‌ مالی‌ سازمان‌ می‌باشد و همچنین‌ بهبود روش‌ و گردش‌ کار واحدها در زمینه‌ صدور ،تمدید و تجدید دفترچه‌های‌ درمانی‌ بیمه‌ شدگان‌ از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ نامنویسی‌ و حسابهای‌ انفرادی‌.
  •   ارائه‌ گزارشات‌ تحلیلی‌ در زمینه‌ منابع‌ و مصارف‌ سازمان‌ در بخش‌ امور بیمه‌ای‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ لازم‌ با هماهنگی‌ معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌.
  •   تلاش‌ در جهت‌ ط‌راحی‌ یک‌ واحد بیمه‌ای‌ نوین‌ از ط‌ریق‌ مهندسی‌ مجدد روشها،نظ‌امات‌ اداری‌،دستورالعملها و ضوابط‌ جاری‌ و...
  •   تشریک‌ مساعی‌ در خصوص‌ توسعه‌ و تعمیم‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ بیمه‌ای‌ در واحدهای‌ اجرائی‌ استانی‌ و ستادی‌. 

 

آدرس اینترنتی وب سایت معاونت امور بیمه ای : fannidaramad.tamin.ir

 
 

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:09 | تعداد بازدید: 10917 | کد مطلب: 2347
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگانPage Generated in 1/1176 sec