زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر ساعت 14:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۸/۲ ساعت 12:04    تعداد بازدید: 15413    کد مطلب: 1937

مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار


حوادث ناشی از کار چیست:

 

 
  حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. براساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورتها یا علل زیر رخ دهد، ناشی از کار محسوب می شود:
   
  • در اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد
   
  •  در اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می کند.
   
  •  در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه.
   
  •  در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی
   
  •  در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان

بنابر این حادثه ناشی از کار به طور کلی  با دو ویژگی زیر مشخص می شود :


الف:  درحین انجام وظیفه رخ داده باشد.                          ب : به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

    کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
   
  •  اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می پردازد).
   
  •  گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
    اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می شود؟
    اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می دهد، اما هزینه های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
     
    در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه ای بیمه شده، مزایای قانونی ارایه می گردد.

مدارک مورد نیاز:


تکمیل وارائه فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط منجمله گزارش بازرس کار ، مدارک درمانی مرتبط  ، گزارش مقامات انتظامی ، نظریه پزشکی قانونی ، رأی مراجع قضائی و ...


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha