زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۲۷ آذر ساعت 15:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ساعت 14:53    تعداد بازدید: 2920    کد مطلب: 1630

آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 9/1/1383)


 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین اجتماعی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382- آیین نامه ماده (9) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 
 

ماده 1‌ـ

 
 

شرکتهای صنعتی مشمول این آیین نامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود.

 
 

ماده 2-

 
 

در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (4) ماده (131) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعدا نیروی انسانی مازاد هر بخش در چارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره وری، طی صورتجلسه‌ای تعیین می‌گردد.

 

 

 ماده 3 -

 
 

کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (2) این آیین نامه را به انضمام صورتجلسه فوق‌الذکر، طی نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام می‌نماید و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند «الف» ماده (7) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار می‌گیرند.

 
 
  •   تبصره - کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل و کار گروه استان جهت اطلاع منعکس نماید.
 
 

ماده‌ 4-

 
 

در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما می‌تواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه ارسال نماید.

 

ماده‌ 5- 

 
 

 اعضای کارگروه موضوع ماده (9) قانون فوق الذکر عبارتنداز:

 
 

1- نماینده سازمان صنایع و معادن

 
 

2- نماینده اداره کل کارو امور اجتماعی استان

 
 

3- نماینده (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) استان (به موجب تصویب نامه مورخ 18/4/1386 شورای عالی اداری که در تاریخ 24/4/1386 به تأیید رئیس جمهوری رسیده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ادغام شده است)

 
 

4- نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان

 
 

5- یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری

 
 

6-  یک نفر از تشکلهای صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی.

 
 

  تبصره 1- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کارگروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل می‌شود.

 
 

  تبصره 2- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کار گروه کتباً دعوت به عمل آورد جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و با حداقل 4 رأی تصمیمات آن لازم الاجرا خواهد بود.

 
 

  تیصره 3- دبیر خانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام می‌کند.

 

ماده 6-

 
 

تصمیم‌های کارگروه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 7-

 
 

تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری براساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورتجلسات موضوع مواد (3) و (6) این آیین نامه (حسب مورد) خواهد بود.

 

ماده 8-

 
 

 کسری اعتبارات مربوط به اجرای این آیین نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در هر سال پیش بینی و به (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) کشور جهت بررسی، تأیید و درج در بودجه‌های سالیانه پیشنهاد می‌گردد. (به موجب تصویب نامه مورخ 18/4/1386 شورای عالی اداری که در تاریخ 24/4/1386 به تأیید رئیس جمهوری رسیده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ادغام شده است)

 
     

کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha