زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۲۷ آذر ساعت 13:25 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ساعت 11:18    تعداد بازدید: 2846    کد مطلب: 1600

آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی (مصوب 14/4/1362)


 

ماده 1‌ـ
هیأت‌ نظارت‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ هیأت‌ نامیده‌ خواهد شد، لااقل‌ هفته‌ای‌ یک‌ بار تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.
 
ماده 2-
 
تاریخ‌ تشکیل‌ هر یک‌ از جلسات‌ قبلاً از طرف‌ خود هیأت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد شد.
 
ماده 3 -
 
هیأت‌ از بین‌ اعضاء خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌ برای‌ مدتی‌ که‌ عضویت‌ هیأت‌ را خواهد داشت‌ انتخاب‌ خواهد نمود و ابلاغ‌ تصمیمات‌ هیأت‌ به‌ عهده‌ او می‌باشد.
 
ماده 4 -
 
جلسات‌ هیأت‌ با حضور لااقل‌ دو نفر رسمیت‌ خواهد داشت‌.
 
ماده 5 -
 
تصمیمات‌ با اکثریت‌ در رأی‌ معتبر خواهد بود و نظر مخالف‌ ذیلاً یادداشت‌ خواهد شد.
 
ماده 6 -
 
اجرای‌ تصمیمات‌ هیأت‌ و اداره‌ امور دفتری‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ به‌ عهده‌ دبیر هیأت‌ خواهد بود که‌ طبق‌ مفاد ماده‌ 7 از طریق‌ هیأت‌ انتخاب‌ خواهد شد.
 
ماده 7 -
 
هیأت‌ به‌ منظور امکان‌ انجام‌ وظایف‌ و اعمال‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود افرادی‌ را که‌ در امور مالی‌ و درآمد و فنی‌ و حقوقی‌ سابقه‌ و تخصصی‌ داشته‌ باشند از بین‌ کارکنان‌ شاغل‌ سازمان‌ و با توجه‌ به‌ تشکیلات‌ مصوب‌ هیأت‌ انتخاب‌ و به‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ معرفی‌ خواهد نمود که‌ با صدور ابلاغ‌ در اختیار هیأت‌ قرار گیرند. نحوه‌ عمل‌ و ساعات‌ کار و امور کارگزینی‌ آنان‌ مطابق‌ با سایر کارکنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.
 
  •  تبصره‌ ـ  کارکنان‌ مذکور با پیشنهاد هیأت‌ و حکم‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، حق‌ مراجعه‌ به‌ شعب‌ نمایندگیها و دفاتر و اسناد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ منظور تحصیل‌ مدارک‌ و اطلاعات‌ موزه‌ احتیاج‌ را خواهند داشت‌.
 
ماده‌ 8ـ
 
 هیأت‌ جهت‌ اجرای‌ مفاد ماده‌ 17 اساسنامه‌ سازمان‌ می‌تواند از خدمات‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده‌ نماید.
 
ماده‌ 9ـ 
 
 تهیه‌ موجبات‌ و ترتیب‌ انجام‌ فوری‌ مأموریتهای‌ موضوع‌ ماده‌ 8 آیین‌نامه‌ از نظر تأمین‌ وسائل‌ و هزینه‌های‌ لازم‌ با سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و مدیرعامل‌ سازمان‌ بدین‌ منظور اعتبارات‌ لازم‌ را در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پیش‌بینی‌ و پرداخت‌ خواهد نمود.
 
ماده‌ 10ـ 
 
 افراد یا اعضاء موسساتی‌ که‌ به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ و اعمال‌ نظارت‌ و اختیارات‌ قانونی‌ هیأت‌ در موارد خاصی‌ که‌ به‌ ایشان‌ ماموریت‌ داده‌ می‌شود در حکم‌ حسابرسان‌ و بازرسان‌ سازمان‌ تلقی‌ خواهند شد و کلیه‌ کارفرمایان‌ و یا افراد مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ همچنین‌ مسئولین‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و واحدهای‌ تابعه‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ مکلفند اسناد و مدارک‌ مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء موسسات‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ قرار دهند.
 
ماده‌ 11ـ 
 
 بودجه‌ مربوط‌ به‌ هیأت‌ نظارت‌ توسط‌ سازمان‌ با نظر هیأت‌ تهیه‌ و ضمن‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منظور خواهد شد.
 
ماده‌ 12ـ 
 
صورت‌ جلسات‌ هیأت‌ در دفتر مخصوصی‌ که‌ برای‌ این‌ منظور تهیه‌ می‌شود درج‌ و به‌ امضاء اعضاء هیأت‌ خواهد رسید.
 
ماده‌ 13ـ 
 
این‌ آیین‌ نامه‌ در سیزده‌ ماده‌ و یک‌ تبصره‌ براساس‌ ماده‌ 19 اساسنامه‌ سازمان‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ در تاریخ‌ 14/4/1362 در هیأت‌ نظارت‌ تصویب‌ و از همین‌ تاریخ‌ قابل‌ اجرا است‌.

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha