زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۲ آذر ساعت 15:25 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ساعت 14:39    تعداد بازدید: 10123    کد مطلب: 1289

نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 26/6/85 شورایعالی تأمین اجتماعی
بخشنامه شماره651 امور فنی بیمه شدگان


 

سریال:

 1496

   
عنوان:

 بخشنامه شماره651 امور فنی بیمه شدگان

   
واحد:  امور فنی بیمه شدگان
   
موضوع:  نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 26/6/85 شورایعالی تأمین اجتماعی 
 
 
دانلود بخشنامه
دانلود فرمهای مربوطه

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha