زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 15:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 12:47    تعداد بازدید: 3041    کد مطلب: 1129

امتیازات اداری تسهیلات آموزشی


 

  ماموریت آموزشی پاره وقت
 
عبارت است از استفاده از ماموریت های ساعتی برابر برنامه درسی ضمن انجام وظایف محوله و حداکثر 10 روز ماموریت اداری جهت آمادگی در امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی با ارائه برنامه امتحانات و تایید اداره کل یا واحد اموزش مربوطه .
  ماموریت آموزشی تمام وقت
 
عبارت است از اشتغال به تحصیل به طور تمام وقت به طوریکه کارمند بلاشغل شده و در طی مدت تحصیل حقوق شامل : (آخرین حقوق ثابت و تغییرات سالیانه آن ، هزینه مسکن ، حق عائله مندی ، حق اولاد و کمکهای غیر نقدی ) دریافت می دارد.
  مرخصی تحصیلی
 
کارکنانی که حائز شرایط استفاده از ماموریت آموزشی نیستند می توانند برابر مدت تحصیل بدون استفاده از حقوق و مزایا از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند .

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha