زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 14:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 12:48    تعداد بازدید: 3079    کد مطلب: 1127

شرایط عمومی استفاده کنندگان از تسهیلات آموزشی


 

  •  استخدام رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی سازمان در بخشهای بیمه ای و درمانی که حداقل یکسال و حداکثر 15 سال از تاریخ استخدام گذشته باشد
  •  اخذ پذیرش از طریق آزمونهای سراسری در یکی از مقاطع و رشته های مورد نیاز سازمان از دانشگاهها یا مراکز آموزشی معتبر( ایثارگران از شرط مرتبط بودن مقطع و رشته تحصیلی به منظور بهره مندی از تسهیلات فوق مستثنی می باشند)
  •  موافقت مدیریت ذیربط جهت استفاده از تسهیلات آموزشی ( در خصوص رسته های بهداشتی درمانی اخذ موافقت از معاونت درمان نیز ضرورت دارد )
  •  سپردن تعهد نامه محضری مبنی بر انجام وظیفه پس از اتمام تحصیل در واحدهای تعیین شده حسب نیاز سازمان به نسبت و میزان استفاده از تسهیلات آموزشی.
  •  کارکنانی که از تسهیلات مالی قرض الحسنه استفاده نموده اند متعهد به انجام خدمت معادل دو برابر مدت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه پس از اتمام تحصیل در سازمان می باشند . (ایثارگران تنها در صورت استفاده از تسهیلات مالی موظف به سپردن تعهد محضری می باشند و برای استفاده از تسهیلات اداری نیاز به سپردن تعهد محضری ندارند)
  •  ارائه گواهی وضعیت تحصیلی با معدل حداقل 14برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ومعدل حداقل 15 برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد به واحد آموزش مربوطه یا اداره کل آموزش ،حداکثر یک ماه پس از پایان هر نیمسال به منظور تداوم اعطای تسهیلات آموزشی (دانشجویان دوره های تخصصی وفوق تخصصی ونیز استفاده کنندگان از ماموریت آموزشی تمام وقت از ارائه گواهی مذکور معاف وموظف به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در پایان هر نیمسال تحصیلی یا به صورت ماهانه ،می باشند)
  •  لازم به توضیح است ، ایثارگران از شرایط معدل مستثنی می باشند.
  •  اعلام آمادگی یکی از کارکنان واجد شرایط مبنی بر پذیرش انجام وظایف محوله در مدت عدم حضور همکار استفاده کننده از ماموریت آموزشی پاره وقت ( به استثنای ایثارگران )

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha