زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 14:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 18:02    تعداد بازدید: 3887    کد مطلب: 1117

رشته ها و مقاطع مورد نیاز سازمان 1386-1385
دستورالعمل های اداره کل آموزش


ادارات کل ستادی ...................................................................
اداره کل تامین اجتماعی استان ...................................................
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان .................................................
باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)
در اجرای تبصره یک ماده 1 آیین نامه تسهیلات آموزشی مصوبه شماره 73982/1100 مورخ 6/8/85 هیات محترم مدیره در خصوص رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد تایید سازمان جهت بهره مندی کارکنان ( بیمه ای و درمانی) از تسهیلات آموزشی در نیمه دوم سال 1385 و سال 1386 به شرح جداول پیوست ابلاغ می گردد .

       اکبر عباسی ملکی

     معاون اداری و مالی
رونوشت :
- دفتر محترم هیات مدیره و مدیر عامل منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار
- جناب آقای ملکوند فر عضو محترم هیات مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار
- جناب آقای بیگی مشاور محترم مدیر عامل و معاونت امور استانها منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار
- جناب آقای دکتر فتاحی معاونت محترم مدیر عامل در امور درمان منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار
- جناب آقای بنائیان سفید معاونت محترم مدیر عامل در امور فرهنگی و اجتماعی منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار
- جناب آقای قدیم معاونت محترم برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار
- جناب آقای دکتر ابراهیمی معاونت محترم حقوقی و امور مجلس منضم به دو برگ تصویر جداول رشته ها و مقاطع مورد تایید جهت استحضار

کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha